Główna » Historia

Historia

Ochotnicza Straż Pożarna miasta Tczewa
Ochotniczą Straż Pożarną miasta Tczewa założono z inicjatywy ówczesnego burmistrza Ludwiga Dembskiego 22 listopada 1896 r. Była to trzecia po gniewskiej i pelplińskiej Ochotnicza Straż Pożarna na ziemi gniewsko tczewskiej. Członków założycieli było dziesięciu, a czynnych 41.
Pierwsze ćwiczenia bojowe przeprowadzono 7 marca 1897r., a uroczyste zaprzysiężenie zorganizowano 22 marca 1897r. w sali progimnazjum przy obecnej ulicy Obr. Westerplatte. Pierwszym nadbrandmistrzem mianowano Franciszka Wodtke, jego zastępcami Gustawa Liedtke i Wilhelma Liebinga.
Do pierwszego dużego pożaru zaalarmowano OSP w dniu 20.11.1897r. Palił się wówczas Hotel Gdański ( obecnie plac Marszałka Piłsudskiego gmach byłego Starostwa )
Ochotnicza Straż Pożarna miasta Tczewa obowiązki swe wypełniała przy boku Straży Przymusowej, nad którą to jednostką sprawowała dozór. Straż Przymusową powołano w Tczewie w roku 1822 z mocy miejskiej ordynacji pożarowej uchwalonej w tymże 1822 roku i zmodyfikowanej w oparciu o § 5 ff ustawy z dnia 11 marca 1850r. o zarządzie policyjnym i § 78 ustawy z dnia 26.06.1880r. o ogólnej administracji kraju. W myśl tych postanowień każdy mieszkaniec płci męskiej w wieku od 18 do 60 roku życia obowiązany był do czynnego udziału w akcji gaśniczej oraz do wykonywania innych nakazów ” w zakresie bezpieczeństwa pożarowego”. W czasie wykonywania swoich obowiązków powołany do służby oznakowany był białą blaszką z napisem ” STRAŻ POŻARNA w …”( nazwa miejscowości ).
Przymusowa i Ochotnicza Straż Pożarna miasta Tczewa w okresie okupacji
Tczewską ” Przymusową” rozwiązano ostatecznie w 1934 r. stosowną uchwałą rady miejskiej.
Sprzęt gaśniczy, własność miasta, przechowywano w wydzielonej komorze przy ratuszu. W latach 1872/73 wybudowano kosztem 1683 talarów wolno stojącą remizę na Berlińskim Przedmieściu (obecnie plac Marszałka Piłsudskiego). Budynek ten uległ poważnym uszkodzeniom podczas pożogi z dnia 20.11.1897 r. i został rozebrany.
Akt erekcyjny pod budowę nowej strażnicy przy ul. Lecha 11 wmurowano 4 maja 1898 r., a koszt budowy ( 11000 marek ) pokrył fiskus miasta. Pierwszym gospodarzem obiektu był Franciszek Murawski ( do lutego 1940 r. ) Pierwotną suszarnię rozebrano w 1928 r., stawiając na tych samych fundamentach nową, 5-piętrową wspinalnię i suszarnię, którą z uwagi na zagrożenia budowlane rozebrano w 1949 r. Obiekt z 1898 r. rozebrano w 1957r. przystępując do budowy obecnego skrzydła „A”.
OSP Tczew należała do najlepiej wyposażonych jednostek w b. Rejencji gdańskiej. Straż dysponowała drabiną mechaniczną Magirus o wysięgu 18 m, różnymi drabinami przystawnymi, 3 sikawkami 4-kołowymi, 4 kadziami do przewozu wody, aparatem do odszukiwania zagruzowanych ze specjalną linią telefoniczną, prądownicami i wystarczającą ilością węży. W pierwszym okresie działania OSP odnotowano kilka groźnych pożarów, w tym:
Tczew - rynek. Pożar z dnia 11/12 lipca 1900 r.
20.11.1897 wspomniany pożar Hotelu Gdańskiego z zagrożeniem dla całego miasta
11.07.1900 spaliły się dwa budynki przy rynku, straty wyceniono na pół miliona marek
15.12.1908 spaliła się całkowicie tczewska cukrownia „Ceres”
18-20.05.1916 wielki pożar rynku, w wyniku którego spaliły się budynki nr 25, 26, 29, 30, 31, 32 oraz zabytkowy Ratusz Miasta.
Akcja była utrudniona, ponieważ większość członków straży była na froncie.
OSP Tczew - 02.05.1937 r. Poświęcenie samochodu i motopompy
Dzięki zajęciu przez tczewską straż II miejsca w 1929 r. na ogólnopolskich zawodach pożarniczych w Poznaniu nastąpił wzrost autorytetu, uznania i sympatii dla OSP.
W 1934 r. zorganizowano
przy OSP Żeńską Służbę Samarytańsko Pożarniczą
z I komendantką Gertrudą Slizewską. Służba ta wywalczyła w trakcie
I wojewódzkich zawodów pożarniczych w Toruniu (01.09.1935 r.) I miejsce
Defilada. Żeńskie Służby Samarytańsko - Pożarnicze pow. tczewskiego.  02.05.1937 r.
W dniu 01.09.1939 r. uczestniczyła w akcji niesienia pomocy medycznej na terenie koszar i w okolicach dworca kolejowego, następnie ewakuowana do Świecia. W Świeciu służyła w tamtejszym szpitalu, gdzie wypełniała obowiązki średniego personelu medycznego.
W przeddzień wybuchu II wojny światowej do późnych godzin wieczornych Straż tczewska gasiła duży pożar w zabudowaniach rolnika Bieleckiego w Miłobądzu, a już rano przed godz. 5.00 dnia 1 września 1939 r., pod dowództwem z-cy naczelnika Wiktora Jelińskiego wyruszyła do walki z pożarem na terenie koszar, a pod kierownictwem Wiktora Śmiełowskiego do pożaru dworca. O godz.10.30 z rozkazu Komendanta Cywilnego Obrony Tczewa mgr. Jagielskiego OSP ewakuowano do Świecia.
Po powrocie z tułaczki i po zdaniu sprzętu – z rozkazu komisarycznego insp. bezpieczeństwa ppoż. OSP została oficjalnie rozwiązana. W okresie 1939 45 pod szyldem OSP działała straż przymusowa jako Policja Pożarowa w sile 3 kompanii.
Pod koniec lutego 1945 r. Straż tczewską dyslokowano w okolicach Czatkowy Pszczółki Sobowidz wraz z całym wyposażeniem. W marcu Polacy przejmują ogołoconą remizę z jednym wypalonym samochodem Phenomen Granit 25 skrzynia (wężowy). Po ogłoszeniu apelu burmistrza o zgłaszanie się do straży pozostałych przy życiu członków OSP lat przedwojennych i nowo wstępujących od razu przystąpiono do odbudowy zniszczonych pomieszczeń i remontu porzuconych pojazdów wojskowych.
Dzięki ich wspólnym wysiłkom tczewska OSP stała się pierwszą w woj. gdańskim jednostką zmotoryzowaną,a później zaliczano ją do najlepiej wyposażonej OSP Polski Północnej.
OSP miasta Tczewa otrzymała wiele wyróżnień i nagród w tym:

 

    • Złoty Znak Związku OSP (najwyższe wyróżnienie korporacyjne)

 

    • Medal 700-lecia miasta Tczewa

 

    • Panorama Miasta Wyróżnienie Prezydenta, oraz dyplomy okolicznościowe, puchary, statuetki i inne.

 

W 1956 r. społeczeństwo miasta ufundowało OSP sztandar.
W 1945 r. zorganizowano przy OSP posterunek zawodowy, przekształcony w 1952 r. w Okręgowe Pogotowie, następnie Zawodowe Pogotowie Straży Pożarnej.
Na tej bazie powstaje Zawodowa Straż Pożarna miasta Tczewa. OSP w obecnym kształcie organizacyjnym zajmuje się zagadnieniami profilaktyki przeciwpożarowej, doradztwem technicznym, a przede wszystkim pracą z młodzieżą.

OSP miasta Tczewa - 1957 r.
OSP miasta Tczewa - 13.10.1957 r.

Copyright ©2022 , wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress
Darmowy licznik odwiedzin